Tag Archives:

miễn giấy phép xây dựng quảng cáo ngoài trời

Marketing & Communications or Outdoor Advertising?

Pano.vn will share to you all the newest knowledge around Marketing, Communications & Outdoor Advertising

Biển quảng cáo ngoài trời có mặt trong 8 loại công trình được đề xuất miễn giấy phép xây dựng

Bộ Xây dựng đã đề xuất lên Nhà nước 8 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng. Trong đó có biển quảng cáo ngoài trời. Thay đổi này hướng đến việc truyền thông thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp bằng hình thức biển bảng tấm lớn phần nào nhanh chóng, ít […]

0986 268 555