Giải mã bộ máy tiếp thị truyền thông xã hội

Marketing & Communications or Outdoor Advertising?

Pano.vn will share to you all the newest knowledge around Marketing, Communications & Outdoor Advertising

Giải mã bộ máy tiếp thị truyền thông xã hội

Tiếp thị truyền thông xã hội (social media marketing) đang trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng biết rõ cách tổ chức nhân sự cho hoạt động này. Các câu hỏi thường đặt ra là nên đặt bộ phận này ở đâu, cần bao nhiêu nhân sự, các vai trò chính là gì, cần thực hiện những nhiệm vụ gì?

Để tìm hiểu vấn đề này Simply Measured, một công ty cung cấp các giải pháp phân tích truyền thông xã hội, đã thực hiện một cuộc khảo sát với 350 công ty có tham gia các hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội. Kết quả cho thấy, hầu hết các công ty này chỉ có 1-3 nhân sự làm việc trong nhóm tiếp thị truyền thông xã hội. “Số công ty có nhiều hơn năm nhân viên làm việc trong nhóm này chỉ chiếm tỷ lệ 25%”, báo cáo của Simply Measured viết. Các vị trí phổ biến nhất là quản lý/giám đốc truyền thông xã hội (social media manager/director of social media), quản lý cộng đồng (community manager).

Dưới đây là một số phát hiện khác của Simply Measured.

tiếp thị

tiếp thị

tiếp thị

Nguồn: doanhnhansaigon


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

                                    Unique Advertising – “Take Another Look For Advertising”

Admin

Admin

LEAVE A COMMENT

0986 268 555