Thị trường

Marketing & Communications or Outdoor Advertising?

Pano.vn will share to you all the newest knowledge around Marketing, Communications & Outdoor Advertising

Ngành FMCG đang “dậm chân tại chỗ”

 Trong quý 2 năm 2015, ngành hàng tiêu dùng (FMCG) có tốc độ tăng trưởng ở mức 0,9% so với năm trước, chủ yếu đến từ việc tăng giá, trong khi đó tăng trưởng khối lượng tiêu thụ“dậm chân tại chỗ” với mức 0%. Thông tin trên được đưa ra từ nghiên cứu Cập nhật […]

1 2